nhac-cu-hien-daiBANNER CHUONG DONGtrongtanviet.com
Quảng cáo
Liên Hệ Nhạc Cụ Tân ViệtTUNG LUXURY™ - Shop thời trang da hàng hiệu siêu cấp Like Auth

ĐÀN DÂN TỘC

BÁN ĐÀN BẦU ĐIỆN GIÁ RẺ

ĐÀN BẦU ĐIỆN GIÁ RẺ
BÁN ĐÀN BẦU ĐIỆN GIÁ RẺ

Sản Phẩm: ĐÀN BẦU ĐIỆN

 

Chất Liệu: Gỗ Hương, Gỗ Vông,

Quả Bầu Tiện Bằng Gỗ

 

Đặt HàngHN 04.39.99.29.21 - 0977.234.398 

                 HCM 08.36.03.05.07 - 0983.806.917

Bảo hành: 05 Năm về âm SP

Giá bán: Liên hệ

Lượt xem: 0

Cửa hàng nhạc cụ Tân Việt bán đàn bầu điện được lắp thêm mobin để tăng âm giá rẻ. Chuyên bán các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh. Nhạc cụ do Tân Việt cung cấp đầy đủ và chuẩn mẫu Việt Nam. 

Cấu Tạo Của Đàn Bầu Điện:

Đàn bầu điện giống với các loại đàn bầu thông thường hình hộp dài khoảng 110cm, rộng đầu nhỏ 9,5cm và rộng đầu lớn 12,5cm. Mặt đàn hơi cong hình vòm và đáy đàn làm phẳng có thêm một lỗ thoát khí và một lỗ nhỏ để treo đàn. Đàn điện bầu khác với đàn thông thường là được lắp thêm một bộ Mobin khuếch đại âm thanh. 

Mobin Đàn Bầu thực tế là một cuộn cảm ứng điện từ có lõi sắt non đặt trong hộp đàn phía đầu to để cảm ứng âm thanh. Khi âm thanh từ dây đàn phát ra sẽ được truyền qua bộ dây đồng trục đưa tín hiệu đến khuếch đại âm thanh qua máy tăng âm. Đàn điện này chỉ dùng dây đàn bằng dây thép. 

Ưu Điểm: Đàn điện có ưu điểm rõ ràng đó là âm thanh lớn có thể dùng đàn ở sân khấu biểu diễn ngoài trời hoặc gảy cùng các loại nhạc cụ khác. 

Nhược điểm: Đàn bầu điện 100% phải làm dây đàn bằng dây thép và có 1 chút méo âm so với loại đàn không dùng khuếch đại. 

Bán đàn bầu điện tại Hà Nội

Bán đàn bầu điện, đàn bầu có Mobin khuếch đại

 

Cửa hàng nhạc cụ dân tộc ngay tại Hà Nội: 

Tân Việt là cửa hàng chuyên bán các loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, H'Mông, BANA... với mục đích giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa quý báu lâu đời của người Việt Nam. Kho tàng nhạc cụ Việt Nam rất phong phú và đa dạng. 

Đàn Dân Tộc: Đàn T'rưng, K'Lông Pút, Đàn Bầu, Đàn Tranh, Đàn Nguyệt, Tỳ Bà....

Khèn Bè, Sáo Trúc, Sáo Nứa....

Hotline: 0977.234.398

 

For coffee lovers, a cup of freshly brewed coffee is the perfect way to start the day. The aroma of freshly brewed coffee is an instant mood-lifter, and if you're a coffee aficionado, you know that the best coffee is made with freshly ground beans. However, grinding coffee beans and brewing coffee can be a bit of a hassle, especially when you're in a rush. This is where K cup coffee makers come in. These machines make it easy to brew a cup of coffee without any fuss. In this blog post, we'll take a look at the best K cup coffee makers on the market.

 

1. What is a K cup coffee maker?

 
A K cup coffee maker is a type of coffee maker that uses specially designed K cups to brew coffee. K cups are small, single-serve pods of coffee that come in a variety of flavors and strengths. They are designed to make brewing coffee quick and easy. To use a K cup coffee maker, you simply insert a K cup into the machine, push a button, and wait for your coffee to brew. The coffee maker heats water to the perfect temperature and brews the coffee directly into your cup. K cup coffee makers are popular among coffee lovers because they offer a wide variety of flavors and strengths, and they are extremely convenient to use. They are especially great for those who are always on the go and want a quick cup of coffee without having to go to a coffee shop or deal with the hassle of brewing coffee manually. If you're a fan of coffee and want a quick and easy way to get your daily fix, a K cup coffee maker may be just what you need.
 
 

2. Factors to consider when choosing a K cup coffee maker

 
When choosing a K cup coffee maker, there are a few factors to consider to ensure you get the best brew possible. First, consider the size of the machine and how much coffee you typically drink in a day. If you're an avid coffee drinker, you may want to opt for a larger machine with a larger water reservoir. On the other hand, if you only drink one or two cups a day, a smaller, more compact machine may be more suitable. Another factor to consider is the brewing options available. Some machines only have one brewing strength setting, while others offer multiple options, like strong or mild brews. Additionally, you should consider the type of coffee you prefer. Some machines are designed to make only one type of coffee, while others offer a variety of options, including tea and hot chocolate. Finally, you should think about the price and durability of the machine. A higher-priced model may offer more features and last longer, while a more affordable machine may not have all the bells and whistles but still gets the job done. By considering these factors, you can choose the best K cup coffee maker for your daily caffeine fix.
 

 

3. Top K cup coffee makers on the market

 
If you're a coffee lover, you'll know that nothing beats the convenience of a K cup coffee maker. With K cups, you can enjoy a fresh, perfectly brewed cup of coffee every time, without having to worry about grinding beans, measuring the right amount of coffee, or cleaning up the mess afterwards. But with so many different K cup coffee makers on the market, it can be difficult to know which one to choose. To help you out, we've put together a list of the top K cup coffee makers currently available. 1. Keurig K-Elite: This is one of the most popular K cup coffee makers on the market, and for good reason. It has a large water reservoir, so you don't have to refill it as often as other models, and it also has a strong brew setting for those who like their coffee extra bold. 2. Hamilton Beach FlexBrew: This is a great option for those who want the flexibility to use either K cups or ground coffee. It also has a large water reservoir and a programmable timer, so you can wake up to a fresh cup of coffee every morning. 3. Cuisinart SS-10P1: This K cup coffee maker not only makes great coffee, but it also has a hot water dispenser for making tea or hot cocoa. It also has a reusable filter for those who want to use their own ground coffee for espresso machine. 4. Ninja Specialty Coffee Maker: This K cup coffee maker is perfect for those who want to experiment with different coffee styles. It can make everything from single-serve cups of coffee to full carafes, and it also has a built-in frother for making lattes and cappuccinos. No matter which K cup coffee maker you choose, you can be sure that you'll be able to enjoy a delicious cup of coffee whenever you want, without any fuss or mess.
 
 

4. Conclusion.

 
We hope you enjoyed our article about the best K cup coffee makers. We know how important it is to have a good cup of coffee to start your day, or anytime really! That's why we put together this list of the top K cup coffee makers available on the market today. With so many options to choose from, we hope that we were able to help you narrow down your choices and find the perfect coffee maker for your needs. If you have any questions or comments, please feel free to reach out to us at Wild Kitchen. Thank you for reading and happy brewing!
Sản phẩm cùng loại
GIÁ BÁN CỦA ĐÀN TRANH

GIÁ BÁN CỦA ĐÀN TRANH

Giá bán: 2,500,000 đ
Mã sp: DAN-TRANH-GIABAN
BÁN ĐÀN TƠ RƯNG MINI

BÁN ĐÀN TƠ RƯNG MINI (T'RƯNG MINI)

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 400,000 đ
Mã sp: DAN-TORUNG-mini
^ Về đầu trang